Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zapytanie ofertowe na stanowisko Koordynatora Projektu

Zapytanie ofertowe na stanowisko Koordynatora Projektu do projektu pt. „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności pogranicza ukraińsko-polskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.

I. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji min.3 unijnych projektów transgranicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

II. Wymagania pożądane:

 • znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • doświadczenie w realizacji programów współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013,
 • bardzo dobra, praktyczna umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność,
 • dobra znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie.

III. Zakres obowiązków:
Koordynator będzie pracował na pełny etat podczas realizacji mikro-projektu oraz wykonywał będzie następujące zadania:

 • koordynacja oraz wdrażanie projektu,
 • zarządzanie sekretariatem projektu,
 • współpraca z ukraińskim koordynatorem projektu,
 • wykonywanie niezbędnych prac biurowych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie konferencji oraz spotkań,
 • organizacja Festiwalu Transgranicznego,
 • uzupełnianie strony internetowej,
 • przygotowywanie publikacji,
 • zapewnienie wspólnej pracy ekspertów,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych z realizacji mikro-projektu,
 • prace organizacyjne dotyczące zakupu materiałów biurowych,
 • zapewnienie komunikacji pomiędzy partnerami i ekspertami,
 • kontakt z liderem projektu parasolowego,
 • przeprowadzenie rekrutacji do projektu - grupy docelowej,
 • zarządzanie czasem,
 • planowanie i rozliczanie poszczególnych zadań,
 • planowanie finansowe, weryfikacja harmonogramu działań i rezultatów projektu,
 • przygotowanie umów z wykonawcami, oraz tłumaczenia,
 • organizacja Spotkań roboczo-studyjnych partnerów w Polsce i współorganizacja spotkania na Ukrainie, nadzór nad ich prowadzeniem - monitoring,
 • archiwizacja, wykonanie oraz współpraca przy wykonywaniu prezentacji, dokumentów związanych bezpośrednio z działaniami –m. in. zapytania ofertowe, umowy, rozliczenie finansowe.

 IV. Zatrudnienie
Koordynator będzie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Osoba ta pracowała będzie 160 godzin miesięcznie.

V. Realizacja zadań
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie w siedzibie Biura Projektu - Urząd Gminy Ruda-Huta, a także w miejscach związanych z realizacja zadań po stronie  partnera mikroprojektu na terenie Polski i lidera mikroprojektu na terenie Ukrainy. Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z meblami, komputerem, drukarką i dostępem do internetu oraz materiały biurowe celem prawidłowej realizacji projektu. Wniosek projektu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy.

VI. Okres wykonywania usługi:
Usługa wykonywana będzie przez czas trwania projektu - 6 miesięcy (kwiecień – wrzesień 2014 roku). W przypadku zmiany terminu realizacji projektu termin wykonania usługi zostanie uzgodniony przez strony odrębnym aneksem.

VII. Wymiar czasu pracy w projekcie:
 6 miesięcy

 VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Oferta z podaną ceną (własnoręcznie podpisana).
 2. Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej (własnoręcznie podpisane).
 3. Potwierdzenie doświadczenia przy realizacji projektów (umowy).


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Nazwa kryterium      Waga punktowa
                                                                        Cena (w Euro)      100%


"Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".

X. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem.

 1. Miejsce: Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
 2. Termin: do dnia 07.04.2014 r. do godz.12.00.
 3. Sposób doręczenia: wymagane dokumenty należy doręczyć na adres i w terminie określonym w ust. 1 i 2.
 4. Z wybranym Kandydatem zostanie podpisana umowa zlecenie na czas realizacji projektu.

 Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Zastępca Wójta tel. 82 5686033.

 Ruda-Huta, dnia 31.03.2014 r.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3459253
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
391
647
3130
28146
3459253

Twoje IP 54.36.148.168

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech